منوی قیمت محصولات قهوه و کافی میکس

کافه لاته لارینوپودر کافه لاته با طعم کارامل، بسته 12 شاسه ای 25 گرمی با نام تجاری لارینو32000 تومان
کاپوچینو خامه ای لارینوپودر کاپوچینو خامه ای، بسته 12 ساشه ای 25 گرمی با نام تجاری لارینو32000 تومان
کاپوچینو سنتی لارینوپودر کاپوچینو سنتی، بسته 12 ساشه ای 25 گرمی با نام تجاری لارینو32000 تومان
کافی میکس فندقی لارینوپودر کافی میکس فندقی ، بسته 20 عدد ساشه ۲۰ گرمی با نام تجاری لارینو37500 تومان
قهوه سبز آسیاب شده لارینوبسته 250 گرمی با نام تجاری لارینو25000 تومان
کافی میکس سنتی لارینوپودر کافی میکس سنتی، بسته 20 ساشه ای 18 گرمی با نام تجاری لارینو37500 تومان
کافی میکس بدون شکر لارینوویژهپودر کافی میکس بدون شکر، بسته 20 ساشه ای 18 گرمی با نام تجاری لارینو45000 تومان
کافی میکس خامه ای لارینوپودر کافی میکس خامه ای، بسته 20 ساشه ای 18 گرمی با نام تجاری لارینو20500 تومان
هات چاکلت لارینوپودر شکلات داغ ، بسته ۱۲ عدد ساشه ۲۰ گرمی با نام تجاری لارینو35000 تومان
قهوه ترک آسیاب شده لارینوبسته 100 گرمی با نام تجاری لارینو28000 تومان

منوی قیمت محصولات چای و دمنوش

دمنوش لیمو مهرگیاهدمنوش کیسه ای لیمو مهرگیاه، بسته 25 گرمی 14 عددی با نام تجاری مهرگیاه21500 تومان
زنجبیل مهرگیاهدمنوش کیسه ای زنجبیل مهرگیاه، بسته 28 گرمی 14 عددی با نام تجاری مهرگیاه24500 تومان
دمنوش گلگاوزبان مهرگیاهدمنوش کیسه ای گلگاوزبان مهرگیاه، بسته 25 گرمی 14 عددی با نام تجاری مهرگیاه28500 تومان
چای عصرانه هایاچای عصرانه ، بسته 450 گرمی با نام تجاری هایا36500 تومان
ماچا سفید ماچانوماچا سفید ماچانو، بسته 15 گرمی با نام تجاری ماچانو98000 تومان
ماچا تشریفاتیماچا تشریفاتی ماچانو، بسته 15 گرمی با نام تجاری ماچانو100000 تومان
دمنوش چای ترش مهرگیاهدمنوش کیسه ای چای ترش مهرگیاه، بسته 42 گرمی 14 عددی با نام تجاری مهرگیاه24500 تومان
دمنوش نعنا مهرگیاهدمنوش کیسه ای نعنا مهرگیاه، بسته 28 گرمی 14 عددی با نام تجاری مهرگیاه21500 تومان
دمنوش متنوع مهرگیاهدمنوش کیسه ای متنوع مهرگیاه، بسته 27 گرمی 14 عددی با نام تجاری مهرگیاه24500 تومان
چای صبحانه هایاچای صبحانه ، بسته 450 گرمی با نام تجاری هایا38500 تومان
ماچا لته ماچانوچای ماچو لته ماچانو، بسته 50 گرمی با نام تجاری ماچانو90000 تومان
ماچا 30 عددی ماچانوماچا 30 عددی ماچانو، ساشه 0.5 گرمی 30 عددی با نام تجاری ماچانو50000 تومان